Patrycja Balicka

Kobieta, córka, matka, przyjaciółka i psychoterapeutka.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Kontakt

Patrycja Balicka

Gabinet Psychoterapii

ul. Wilanowska 12 lok.5 Warszawa

Tel. kom.: +48 530 619 942

e-mail: patrycja.balicka@gmail.com

www.patrycjabalicka.pl

http://www.psychoterapianapowislu.pl

Psychoterapia par „dwoje na dwoje”

Patrycja Balicka i Robert Stachelski

Psychoterapia par – dla kogo ?

Psychoterapia par adresowana jest do osób pozostających w związkach, relacjach partnerskich. Jest to możliwość spotkania się partnerów na neutralnym gruncie oraz rozmowy i próby wyjścia z kryzysu. Nierozwiązane konflikty, komplikacje dotyczące przeszłości, skomplikowana sytuacja rodzinna mogą powodować narastanie trudności i konfliktów. Celem psychoterapii par jest rozwiązanie konfliktów, lepsze rozumienie siebie nawzajem, nabywanie umiejętności wzajemnego słuchania się i rozwój związku w satysfakcjonującym dla partnerów kierunku.

Terapia pary „dwoje na dwoje”

Jesteśmy parą terapeutów. Pracując z parami stosujemy metodę terapii łączonej, pracując razem jako współterapeuci.

Spotykamy się z parami „dwoje na dwoje”, co oznacza, że w pokoju znajdują się cztery osoby, para klientów i nas dwoje. Stosujemy tą metodę zarówno pracując ze związkami heteroseksualnymi, jak i z parami tej samej płci.

 

Patrycja Balicka

Patrycja Balicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego stosujemy tę metodę w przeciwieństwie do bardziej tradycyjnego modelu z jednym terapeutą?

Gdy w sali jest dwóch terapeutów, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że któryś z partnerów poczuje się pominięty lub obwiniany. Klienci często niepokoją się tym, że terapeuta będzie po stronie jednej z osób z pary. Czasem też mają negatywne doświadczenia z poprzedniej terapii, kiedy jedna osoba z pary czuła, że terapeuta faworyzuje partnera/partnerkę. Zazwyczaj mężczyźni czują się marginalizowani w terapiach par prowadzonych przez terapeutkę.

Gdy uczestniczymy w sesji obydwoje, parze, relacji w parze jest poświęcone więcej uwagi. Podczas, gdy jeden terapeuta akurat rozmawia, drugi mu pomaga, obserwuje.

Dwoje terapeutów to dwa różne punkty widzenia. W naszej parze terapeutycznej , Patrycja jest szybsza i bardziej bezpośrednia, podczas gdy Robert jest bardziej pośredni, z szerszym spojrzeniem.

Często wskazujemy klientom nasze różnice w stylu i pytamy o ich własne różnice. Podkreślamy, że każda para ma jedną osobę, która jest szybsza od drugiej; czasami każda osoba jest szybsza w różnych obszarach. Normalizuje to różnice w stylu, a także wydobywa je na powierzchnię. Dzięki obecności obu płci w pokoju, możemy również mówić z własnego doświadczenia związanego z płcią i pomóc każdemu z partnerów poczuć się bardziej zrozumianym.

 

*****

Możesz również skontaktować się ze mną poprzez poniższy formularz kontaktowy:

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Patrycję Balicką moich danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności.

  Administratorem danych osobowych jest Patrycja Balicka z siedzibą w Warszawie.

  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem patrycja.balicka@gmail.com.

  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  *****